Analyse - Rutger ‘Angry Dutch Historian’ Brugman

De Nederlandse opiniemaker Rutger Bregman werd afgelopen week in februari 2019 een klap wereldberoemd door zijn opvallende speech in Davos. Tijdens het World Economic Forum zat De Correspondent-redacteur in een discussiepanel over het basisinkomen. Hij kaapte de discussie door een expliciete oproep te doen voor hoge belastingen voor de superrijken in de wereld. Zijn presentatie oogstte veel reacties, zowel in Davos, in de kranten en online - zijn speech ging via YouTube viraal. 

Wat maakte zijn presentatie - los van het onderwerp en de timing - nu precies sterk? Ik ga het hier kort uitleggen aan de hand van een analyse van zijn betoog: de opening, contact met het publiek, fysieke presentatie en stemgebruik.

1. Zijn boodschap

Bregman trekt meteen alle aandacht van het publiek en de andere panelleden naar zich toe door slim gebruik te maken van een tegenstelling, gebruik van emotie en door sterke getallen te noemen. Hij noemt Davos een 'verbijsterende' ervaring': 1500 privé-vliegtuigen komen naar Davos om te praten over de 'verwoesting van de planeet' terwijl niemand het onderwerp 'belastingontwijking' aansnijdt. Ik vind dat hij daarna zijn punt nog eens goed samenvat voor zijn toehoorders middels een vergelijking: Davos is een congres van 'brandweermannen waar niemand over water mag praten'. Daarmee zet hij de wereldleiders en CEO's tijdens Davos ook ineens neer als een incompetente groep. 

2. Contact met publiek

Naast een ijzersterke opening van zijn presentatie, zoekt Bregman ook nog eens adequaat contact met zijn publiek. Dat doet hij woordelijk activerend ('kom op'), maar met name ook met zijn ogen: hij zoekt steeds naar mensen in de zaal, kijkt naar links en rechts en betrekt daarmee iedereen bij zijn verhaal. Dat laatste doet hij tijdens zijn hele presentatie. Ook reageert hij met instemming terug als hij die krijgt vanuit de zaal. 

3. Zijn handen gebruiken

Ik vind dat Bregman ook zijn handen erg goed gebruikt. Dat doet hij ook op de juiste momenten. Daarin vallen 3 dingen manieren op: hij pakt twee vingers samen als hij ons wil meenemen in een onderbouwend punt van zijn betoog: '10 jaar geleden vroeg men in Davos wat het World Economic Forum zou moeten doen..'. Hij steekt 1 vinger uit als hij zegt 'Eén ding'. En hij strekt zijn hand/vingers als hij een belangrijk punt wil maken 'stop met het praten over filantropie'. 

4. Stemgebruik

Wat knap is in zijn presentatie is ook zijn stemgebruik. Hij varieert veel, eindigt zijn zinnen vaak met een hogere toon dan dat hij begint. En belangrijk: hij begint zijn zinnen vrij zacht dan dan dat hij eindigt, waardoor zijn betoog persoonlijk is en zelfs een mysterieus karakter krijgt. Hij lijkt je deelgenoot te willen maken van een spannend verhaal wat niemand ooit gehoord heeft. Daarin schroomt hij niet zijn 'emoties' rond de situatie kenbaar te maken door zijn stem samen te knijpen op die woorden en zinnen in zijn verhaal waar zijn verbijstering eigenlijk het grootst is. 

5.  Houding

Wat mij opvalt is dat hij gedurende zijn presentatie kaarsrecht blijft zitten. Hiermee komt hij sterk en overtuigd over, houdt zijn longen open waardoor hij zijn stem goed kan gebruiken en met zijn hoofd goed contact kan houden met zijn publiek. Zijn energieke zit, valt met name op als je zijn houding vergelijkt met de dame in het rood die naast hem zit en zelfs lijkt weg te kruipen van de woorden van Bregman waardoor zijn fysieke presentatie alleen maar sterker lijkt te worden. 


 
ImmersiveSpeaking