PRIVACY STATEMENT

In deze privacyverklaring legt ImmersiveSpeaking uit welke persoonsgegevens ImmersiveSpeaking verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en wat haar cookiebeleid is.

Algemeen

ImmersiveSpeaking respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.immersivespeaking.nl, haar (potentiële) klanten en andere (potentiële) relaties. Persoonlijke gegevens die aan ImmersiveSpeaking worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en adequaat beveiligd. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt tenzij dit voor de uitvoering van onze diensten noodzakelijk is (denk aan een deelnemerslijst voor onze trainers) of wettelijk verplicht is. ImmersiveSpeaking houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening van ImmersiveSpeaking of wanneer u anderszins contact heeft met ImmersiveSpeaking, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website van ImmersiveSpeaking, legt ImmersiveSpeaking de door u of uw werkgever opgegeven gegevens vast.

ImmersiveSpeaking bewaart en verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die door u of uw werkgever worden opgegeven. Het gaat dat onder andere om naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarin u interesse hebt getoond en/of aan heeft deelgenomen, en betalingsgegevens. Daarnaast kunnen gegevens worden verwerkt inzake uw intake, aanwezigheid en evaluatie. Er kan tevens sprake zijn van het verwerken van foto- en videomateriaal.

Doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt

ImmersiveSpeaking gebruikt uw gegevens onder andere voor:

  • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met uw deelname aan een training, opleiding, evenement, of andere door ImmersiveSpeaking aangeboden activiteit;

  • het uitvoeren van analyses ter verbetering van onze dienstverlening;

  • het voldoen aan wet- en regelgeving.

  • Tevens informeert ImmersiveSpeaking geïnteresseerden over haar dienstverlening door middel van een nieuwsbrief.

  • Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

  • Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met ImmersiveSpeaking of indien dit wettelijk verplicht is.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van ImmersiveSpeaking naar de aard van het contact noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening of zolang de wet dat voorschrijft. Behaalde resultaten en diploma’s door deelnemers worden permanent bewaard, tenzij een deelnemer expliciet heeft verzocht deze te verwijderen (en voor zover niet strijdig met wettelijke verplichtingen).

U heeft de mogelijkheid om de website van ImmersiveSpeaking bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met ImmersiveSpeaking te delen, door cookies uit te zetten.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links/buttons met deze website zijn verbonden, zoals de sociale media-buttons. ImmersiveSpeaking kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. ImmersiveSpeaking raadt u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen.

Cookies

ImmersiveSpeaking maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om de website van ImmersiveSpeaking beter te laten functioneren en deze te monitoren. Er is onderscheid te maken tussen drie soorten cookies.

Functionele cookies

Deze cookies zorgen voor het goed functioneren van onze website. Daarnaast zorgen ze ervoor dat u de website makkelijker kunt gebruiken door bijvoorbeeld uw persoonlijke instellingen te onthouden.

Analytische cookies

Op de website van ImmersiveSpeaking worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseert ImmersiveSpeaking hiermee de werking van de website.

ImmersiveSpeaking probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

ImmersiveSpeaking gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager. Zo is het mogelijk dat er cookies worden geplaatst van Google Analytics met als doel data te verzamelen om u uiteindelijk een optimale gebruikerservaring te kunnen geven. Middels het verzamelen van data via Google Analytics krijgt ImmersiveSpeaking inzicht in het gebruik en kunnen deze statistieken worden toegepast op haar website. De cookie van Google wordt na maximaal 2 jaar verwijderd. Google deelt uw gegevens niet met derden. Lees hier de Privacy Statement van Google.

Tracking cookies

Mits u hiervoor toestemming heeft gegeven, maakt ImmersiveSpeaking tot slot gebruik van tracking cookies zodat advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses kunnen worden afgestemd, om bij te houden hoeveel en welke advertenties aan u zijn getoond (om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie ziet) en om te kunnen nagaan of u op een advertentie heeft geklikt.

De Google Adwords cookie onthoudt welk pagina’s u bezoekt, zodat u gerichte en relevante aanbiedingen van ons kunt ontvangen. De cookie van Google wordt na maximaal 2 jaar verwijderd.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Voor vragen over dit privacy- en/of cookiebeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ImmersiveSpeaking opnemen door het sturen van een e-mail naar: studio@immersivespeaking.nl. Klachten ten aanzien van de wijze waarop ImmersiveSpeaking omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u mailen aan: studio@immersivespeaking.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

ImmersiveSpeaking behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U wordt dan ook aangeraden deze verklaring met enige regelmaat te raadplegen.


 

© ImmersiveSpeaking 2018